Rijk der dieren is een serie performances met als doel dieper in de wereld van de dieren te treden.
1. Legers     (ligplek/rustgebieden)   #1. Konijn   #2. Ree   #3. Ree   #4. Mens (Jasper Timmermans)
2. Habitat     (leefomgeving/leefgebied)
3. Foerageergebied   (terugkerende drink/eet plek)
4. Territorium Ree   (afgebakend leefgbied, door geur/merktekens)