Op alle rechtsbetrekkingen van Jasper Timmermans zijn de algemene voorwaarden
van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.